2016-12-06

Externa nyheter

Kapitalet styr mot hållbar framtid

I augusti riktade 130 institutionella investerare runt om i världen, som tillsammans förvaltar mer än dubbelt så mycket kapital som Blackrock, sig till G20-länderna: Ni måste påskynda harmoniseringen av priset på CO2-utsläpp. Bland undertecknarna fanns de svenska AP-fonderna, Nordea och Svenska kyrkan. Det är lite av upp-och-ned-vända-världen: kapitalet driver politiken framför sig. Reglera mera så att vi kan investera hållbart!

Läs mer här