2020-01-20

Externa nyheter

Karin Bojs: Nya kalla siffror om varmare klimat

I veckan kom ny statistik om världens klimat. Sex olika mätserier pekar åt samma håll: År 2019 har jorden blivit drygt 1,1 grader varmare jämfört med slutet av 1800-talet.

Enligt WMO:s sammanvägda resultat är år 2019 det näst varmaste år som någonsin har uppmätts på jorden. Den senaste femårsperioden är den varmaste som har uppmätts, liksom den senaste tioårsperioden.

”Med nuvarande utsläpp av koldioxid är vi på väg mot en värld som blir 3 till 5 grader varmare i slutet av seklet”, sade WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.

Läs artikeln från DN