2011-09-29

Externa nyheter

Karin Widegren: ”Vi vill ha en likvid spotmarknad”

Karin Widegren, som är chef för internationella frågor på Energimarknadsinspektionen, menar att en integrerad europeisk elmarknad är positivt: säkrare elförsörjning, lättare att ställa om till förnybart och stärkt konkurrens.

Läs hela