2014-12-11

Externa nyheter

Karlstadsstudenter gör tryckluft av vindkraft

Vinden innehåller en otroligt stor mängd energi. Tänk om vinden, som är helt gratis och förnyelsebar, gick att lagra. Civilingenjörsstudenterna Helena Nydahl och Annica Marmolin vid Karlstads universitet har fått Ljungbergsstipendiet på hundratusen kronor för att utveckla en innovation som hjälper såväl stora företag som privatpersoner att effektivisera sin energianvändning samt öka andelen förnyelsebar energi.

Läs hela