2020-03-11

Externa nyheter

Kärnkraft är inte hållbart enligt EU:s expertgrupp

Investeringar i kärnkraft kan inte klassas som hållbara. Det hävdar EU:s expertgrupp för hållbara investeringar och pekar på miljörisker och osäkerhetsfaktorer i olika delar av kärnkraftens värdekedja. Inte heller investeringar i gas och kol får godkänt av expertgruppen.