2020-01-08

Externa nyheter

Kärnkraft i motvind

Det är inte branschorganisationen Svensk Vindenergi som planerar utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Den redovisar bara vad som sker och är på gång, utifrån indata från företag i branschen, skriver Anders Wickström.

Regeringens politik på energiområdet styrs av Energiöverenskommelsen, som signerades 2016 av S, MP, C, M och KD. Den tillåter investeringar i både kärnkraft och vindkraft. Men kärnkraften ska bära sina egna kostnader.

Det finns svenska företag som projekterar vindkraft och säljer tillstånden till den som vill köpa, på en fri marknad. Men det finns inga svenska företag som projekterar kärnkraft, trots att det är tillåtet. Förklaringen är enkel, det är så olönsamt att ingen vill investera. Det är alltså marknaden som driver utvecklingen mot förnybart.

Läs hela debattartikeln hos Värmlands Folkblad