2012-10-18

Externa nyheter

Kärnkraftsbolagen förnyar sitt åtagande

Kärnkraftsproducenterna Vattenfall, Eon och Fortum har vid ett möte med it- och energiminister Anna-Karin Hatt förnyat sitt frivilliga åtagande om att inte förlägga planerade underhållsarbeten av sina kärnkraftsreaktorer under perioden 1 november till 1 april.

Läs hela