2011-05-31

Externa nyheter

Kärnkraftsstopp kan gynna svensk teknik

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften kan gynna svenska energiteknikföretag – både jättar som ABB och små företag som solenergiföretaget Absolicon i Härnösand. Svenska teknikföretag försöker nu skaffa sig en bild av vad det tyska beslutet kommer att innebära.

Läs hela