2012-11-19

Externa nyheter

Katastrofcontainer producerar el och renar vatten

Studenter och forskare vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm har utvecklat en katastrofcontainer som bland annat ska kunna skickas till länder som drabbas av väderkatastrofer, krig eller svält för att producera el under återuppbyggnaden. Containern samlar energi på tre sätt. Via en gasmotor som drivs av pellets, flis eller annan biomassa, solpaneler och vindkraft.

Läs hela