2012-04-16

Externa nyheter

Kattegatt Offshore bjuder in till dialog

Under april bjuder projektgruppen bakom Kattegatt Offshore in till två event om möjligheterna med en framtida vindkraftsetablering till havs i Falkenbergs kommun. Dialog och idédiskussioner står i fokus och projektgruppen hoppas på stor uppslutning.

Läs hela