2014-10-14

Externa nyheter

Kattegatt Offshore prövas på nytt

Än är det inte kört för företaget som vill sätta upp ett 50-tal vindkraftverk i havet utanför Falkenbergs kust. Mark- och miljööverdomstolen kommer nämligen att pröva ärendet om vindkraftparken Kattegatt Offshore på nytt.

Läs hela