2015-04-21

Externa nyheter

Keolis blir vindkraftsproducent

Keolis tar ytterligare ett steg i miljö- och hållbarhetsarbetet och blir vindkraftsproducent. Genom ett samarbete med Bixia hyr Keolis tre vindkraftverk som förser Keolis depåer och kontor med förnyelsebar el. Vindkraftverken står i Falkenberg, Gotland samt Kiruna och kan leverera nästan hälften av Keolis elbehov.

Läs hela