2012-11-16

Externa nyheter

Kina är världsbäst – bygger ett vindkraftverk i timmen

Kina är världsbäst på vindkraft där det byggs ett verk varje timme dygnet runt året runt. I Sverige byggs ett varje dag. Den kontrasten bjöds deltagarna på när energikonsulten Thomas Kåberger gav en utblick om att kineserna är världsmästare både i att släppa ut koldioxid och bygga vindkraft.

Läs hela