2016-06-22

Externa nyheter

En tredjedel vindkraft i Kina till 2030

Kina har stora möjligheter att uppnå en energiförsörjning där en tredjedel består av el från vindkraft till 2030

Läs mer