2011-06-23

Externa nyheter

Kina och Danmark i designsamarbete

Vingbladen i framtidens mega-turbiner på 10-20 MW måste vara extremt robusta. Därför behövs nya starka material som klara av de eventuella skador som kan uppstå i samband stormstyrka. Avdelningen för materialforskning på Risø DTU i Danmark har fått ett bidrag från Strategisk Forskning för att utveckla sådana material i samarbete med China University of Mining and Technology i Peking.

Läs hela