2012-08-07

Externa nyheter

Kina – paradoxernas energistat

Daniel Löfstedt, Second Opinion skriver på uppdrag av Svensk Energi.

Kinas tillväxt ska förses med energi, frågan är hur diktaturen hanterar frågan. Second Opinion Energi har intervjuat ekonomen Klas Eklund, som ser ett paradoxens land. Å ena sidan släpper Kina ut mest koldioxid i världen – å andra sidan är landet störst i världen på vind- och solkraft.

Läs hela