2011-12-15

Externa nyheter

Kina satsar på 25 nya reaktorer

I Kina pågår parallellt med förhållandevis stora satsningar på vindkraft det kraftfulla kärnkraftsprogram som innebär att 25 nya reaktorer ska tiodubbla landets energiproduktion. Om knappt tio år innebär det att Kina kommer att ha närmare 70 kärnkraftverk igång. Kapaciteten hos dessa reaktorer kommer att vara större än världens i dag samlade produktion av kärnkraftsel.

Läs hela