2011-04-08

Externa nyheter

Kina slukar vindturbiner

Kina har övertagit USA:s position som det land som har mest installerad vindkapacitet i världen. Under 2010 byggdes ytterligare 18,9 GW i Kina och den totala installerade effekten nådde därmed 44,7 GW. Det är 11 procent mer än i USA, rapporterar Chinese Renewable Energy Industry Association, CREIA och Chinese Wind Energy Association. Läs mer på Teknik360