2013-09-09

Externa nyheter

Kinesiska studenter studerar vindkraftsteknik på högskola

Nyligen anlände 27 studenter från Shanghai Dianji University till Högskolan i Halmstad för att under tre månader kompetensutveckla sig inom vindkraftsteknik och innovation management.

Läs hela