2018-08-28

Externa nyheter

Kinesiskt energibolag köper in sig i Markbygden

Efter mindre än ett års ägarskap av det omfattande Markbygden ett-projektet säljer Green Investment Group, som är en del av Macquarie Group, sin andel på 75 procent.

Köpare är det kinesiska energibolaget China General Nuclear Power Corporation. Detta enligt sajten Energiwatch. Summan för affären har inte offentliggjorts.

Den förvärvade andelen uppgår till 650 MW av den sammanlagda beräknade effekten  på 1200 MW i Markbygden etapp ett. Vindkraftsverken väntas vara i drift vid utgången av 2019.

GE Energy Financial Services kommer att behålla sin ägarandel på 25 procent i projektet. GE och Green Investment Group förvärvade förra året Markbygden etapp ett  från den tidigare projektutvecklaren Svevind.

Den 19 juni i år kom beslut från Mark- och miljööverdomstolen att etapp tre av Markbygdenprojektet fick klartecken. Därmed har alla tre etapper av Markbygden med 1101 vindkraftsverk fått godkännande.

Läs hela artikeln här.