2014-08-18

Externa nyheter

kk-electronic i samarbete för vindkraftsindustrin

Danska kk-electronic har ingått i ett partnerskap med Total Wind för att utöka erbjudandet mot vindkraftsindustrin.  Partnerskapet fokuserar på högvolts-tjänster som kräver speciella kompetenser (bland annat uppkoppling av vindturbiner mot elnätet).

Läs hela

 

Läs mer: http://evertiq.se/news/28470