2017-09-05

Externa nyheter

Klart: 33 vindsnurror får byggas utanför Norberg

Mark- och miljööverdomstolen avslår Olsbenningsbornas överklagan angående vindkraftspark på Målarberget i Norberg och Avesta kommuner. Det har varit en lång kamp för byborna i Olsbenning, som hela tiden sagt nej till vindkraft på Målarberget.

Läs mer här