2012-02-24

Externa nyheter

Klart för 30 nya vindkraftverk i Blaiken

Till sommaren står de första 30 vindkraftverken i Blaiken klara. Nu är det klart att det blir en fortsättning med ytterligare 30 verk. Den första etappen ägs och drivs till 60 procent av Skellefteå Kraft och 40 procent av Fortum. Den nya etapp 2, med ytterligare 30 kraftverk, kommer att uppföras med Skellefteå Kraft som ensam ägare.

Läs hela