2011-12-19

Externa nyheter

Klart för gemensam svensk-norsk elcertifikatsmarknad

För första gången någonsin skapas nu ett gemensamt stödsystem för förnybar elproduktion mellan två länder. I och med att Norge idag antagit EU:s direktiv om förnybar energi är alla formella beslut fattade för att avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat ska kunna träda i kraft vid årsskiftet.

Läs hela