2013-07-04

Externa nyheter

Klart för ny kraftledning i Vindeln

Natur- och renskötselområde Vattenfall får tillstånd att bygga en kraftledning mellan Hällnäs och den planerade vindkraftparken i Fäbodliden.Energismarknadsinspektionen har beslu tat att ge Vattenfall nätkoncession för en linje för en 150 kV luftledning mellan Hällnäs och Fäbodlidens vindkraftpark som ska byggas i Vindelns kommun.

Läs hela