2013-04-03

Externa nyheter

Klart för vindkraftverk norr om Åsa

Mark- och miljödomstolen anser inte att det finns skäl att upphäva beslutet att Eolus vind ska få uppföra åtta vindkraftverk längs E6 norr om Åsa.

Läs hela