2013-05-23

Externa nyheter

Klart med lån till stor vindkraftspark i Jädraås

Nordiska Investeringsbanken (NIB) lånar ut 61 miljoner euro, cirka 520 miljoner kronor, som ska användas till bygget av en vindkraftspark i Jädraås i Ockelbo kommun.

Läs hela