2017-03-10

Externa nyheter

Klartecken för 60 vindkraftverk på Björnberget

Länsstyrelsen i Västernorrland ger tillstånd för bolaget Nordisk Vindkraft AB att bygga 60 vindkraftverk vid Björnberget utanför byn Råsjö.

Lär mer här.