2015-04-01

Externa nyheter

Klartecken för ny elkabel till Gotland

Det är Affärsverket svenska kraftnät som vill bygga den nya likströmskabeln på botten av Östersjön, mellan Gotland och Oskarshamn, en sträcka på omkring 100 kilometer. Mark- och miljödomstolen ger nu tillstånd till vattenverksamheten, enligt miljöbalken.

Läs hela