2021-06-03

Externa nyheter

Klassa havsbaserad vindkraft som riksintresse

Ledarsidans inlägg i energidebatten är troligen en följd av en allmän debattlusta utan att lägga så stor vikt vid sakargumenten.

Läs mer: https://vt.se/asikter/artikel/klassa-havsbaserad-vindkraft-som-riksintresse/r911o9ol