2017-09-20

Externa nyheter

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Ny kraftsamling för klimatet

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som bedöms ge bäst klimatnytta och som samtidigt stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län idag.

Läs mer här