2018-08-20

Externa nyheter

Klimat lika viktigt som invandring för väljarna

Miljön har blivit viktigare för väljarna och de pekar ut klimatutsläppen som det stora problemet. Det visar en mätning från DN/Ipsos. De gröna frågorna tillmäts nu samma betydelse som invandring, skola och brottslighet. Men sjukvården ligger kvar i toppen med tre veckor kvar till valet.

Sommarens extremväder med torka och bränder har redan satt stora avtryck i valrörelsen. Statsråd och partiledare stuvade om i sina kampanjplaner för att resa till eldhärjade landsändar. Flera partier har levererat klimatutspel och ämnet har fått stort utrymme i de utfrågningar och debatter som hållits.

Även väljarnas prioriteringar har påverkats, visar en ny mätning från DN/Ipsos. Miljöfrågorna har länge legat i skymundan för hetare ämnen: invandringen i den globala flyktingkrisens spår, svårigheterna med att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden och eskalerande gängvåld i utsatta förorter. Men nu klättrar de gröna frågorna uppåt på väljarnas agenda.

Läs mer här.