2014-12-10

Externa nyheter

Klimat- och energiramverket i fokus på energirådet

EU:s energiministrar diskuterade EU:s ramverk för klimat och energi till 2030. Huvudfrågan handlade om ett nytt system för att följa upp målen på klimat- och energiområdet. Energiminister Ibrahim Baylan representerade Sverige vid rådsmötet i Bryssel den 9 december.

Läs hela