2015-02-03

Externa nyheter

Klimat- och miljöminister Åsa Romson driver på EU för högre klimatambitioner

Klimat- och miljöminister Åsa Romson träffar idag nyckelpersoner i EU-kommissionen och Europaparlamentet för att få gehör för Sveriges linje att höja EU:s klimatambitioner. Sverige driver tillsammans med några andra medlemsländer på för att EU:s klimatmål till 2030 och utsläppshandeln ska stärkas och bättre minska klimatutsläppen.

Läs hela