2018-03-14

Externa nyheter

Klimatet kan inte vänta

Äntligen kommer vi igång med den miljöprövning av vattenkraften som vi diskuterat i decennier, skriver Stina Bergström och Lise Nordin.

Det gör att vi både kan uppnå miljöförbättringar och slå vakt om vattenkraftens viktiga roll i energisystemet. Därmed kan vattenkraften bidra till både klimat och biologisk mångfald.

Läs mer här