2020-09-25

Externa nyheter

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald behöver hanteras tillsammans

Klimatförändringar och biologisk mångfald är beroende av varandra, men de hanteras fortfarande ofta separat i samhällsdiskussionen och förvaltningen. Nu efterlyser flera aktörer ett bredare perspektiv. En nypublicerad rapport ger fördjupning i hur en helhetssyn kan ge positiva effekter för åtgärdsarbetet.

Läs nyheten från SLU.