2018-04-25

Externa nyheter

Klimatförändringar oroar svenskarna mest

Klimatförändringar oroar svenskarna mest

Resultat från den senaste nationella SOM-undersökningen presenterades i går.

När det kommer till frågan om ”svensk samhällsoro” så hamnar miljöfrågorna återigen högt upp på listan. Den oro som människor känner handlar bland annat om förändringar i jordens klimat, miljöförstöring, utrotning av växt- och djurarter samt försämrad havsmiljö.

SOM-institutet, som är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, presenterade i dag resultat och analyser från 2017 års nationella SOM-undersökning.

Läs mer här