2016-12-26

Externa nyheter

Klimatförändringarna blir säkerhetspolitik

När Sverige nästa år tar plats i FN:s säkerhetsråd är en målsättning klar för regeringen: Att klimatförändringar ska ses som säkerhetsrisker. Klimatminister Isabella Lövin pekar på att extrema väderhändelser kan få väldigt allvarliga konsekvenser också för politik och migration. Miljöprofessor Johan Rockström är inne på samma linje. Han vill ge miljöfrågan samma tyngd som terror, krig och kärnvapenhantering.
Läs mer här