2021-07-05

Externa nyheter

Klimatförändringen – inte vindkraften – är problemet

Affe Gustafsson slutreplikerar;

Min utgångspunkt är att världen står inför en genomgripande och brådskande omställning. Jag hoppas att vi är eniga om att elektrifiering och utbyggnad av förnybar elproduktion är viktiga nycklar.

Vindkraft byggs för att motverka klimatförändringen. Det är klimatförändringen, inte vindkraften, som hotar den biologiska mångfalden.

Enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten kan utbyggnad av vindkraft ersätta fossila bränslen och kärnkraft och därmed bidra positivt till ett stort antal miljökvalitetsmål.

Av samma anledning kan vindkraften minska risken för negativ påverkan på möjligheten att nå andra miljömål.

Jag menar att Sverige har goda förutsättningar för att klara omställningen och att vi är på rätt väg, men att vi måste öka takten.

Läs hela artikeln