2020-10-26

Externa nyheter

Klimatförnekare – 10 enkla svar på 10 vanliga påståenden

Finns det något som är mer frustrerande än att diskutera med en så kallad klimatförnekare? Sannolikt inte, men det är ändå nödvändigt att vi fortsätter att ta diskussionerna och sprider kunskap om de klimatförändringar som pågår. SMB:s bidrag är en lista med tio korta och enkla svar på tio vanliga klimatskeptiska påståenden. Svaren är baserade på pålitliga mediers och forskningssajters information.

Läs nyheten från Supermiljöbloggen.