2013-03-20

Externa nyheter

Klimatforum 2013, anförande av Lena Ek

Klimatforum 2013, Folkets Hus, Stockholm 20 mars 2013. Anförande av Lena Ek, miljöminister.

Kul att vara här!
Jag får ofta höra att det har blivit ”för mycket klimat” i miljöpolitiken och för lite av de traditionella miljöfrågorna. Men för mig är inte ’klimatfrågan’ en egen nisch, vitt skild från exempelvis biologisk mångfald. Klimat är en del av systematiken i miljöpolitiken och i hög grad något som påverkar de ordinära miljösektorerna (hav/vatten, kemikalier, markanvändning).

Läs hela