2019-03-04

Externa nyheter

”Klimatfrågan måste in i miljölagstiftningen”

Utsläpp av klimatgaser ryms idag inte i miljöbalken. Det beror på att frågan i Sverige har ansetts vara global och därför hanteras inom EU:s system för utsläppshandel. Men klimatet bör integreras i miljöbalken av flera viktiga skäl, skriver energi- och klimatkonsult Magnus Brandel.

Klimatfrågan har under de senaste 15 åren fått en allt större betydelse i svensk miljödebatt som fått sitt tydligaste avtryck i den klimatlag som framlades av regeringen i mars 2017. Övrig miljölagstiftning återfinns i miljöbalken från 1999. Miljöbalken innebär att industri som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), inte innehåller villkor som begränsar utsläpp av klimatgaser eller använd mängd fossilt bränsle. Det beror på att utsläpp av klimatpåverkande gaser har ansetts vara en global fråga som hanteras i EU ETS…

Debattartikel hämtad från SvD