2020-01-31

Externa nyheter

Klimatinvesteringar riskeras om inte satsningar sker på prövningsmyndigheter

Det råder inget tvivel om att omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver en rejäl ökning av framtida elproduktion. Samtidigt ser vi att krångliga och långsamma tillståndsprocesser hindrar viktiga satsningar på vindkraft och annan förnybar energi. Parallellt ökar behovet av metaller, men dessvärre har gruvornas tillståndsprocesser blivit betydligt mer svårnavigerade på grund av komplicerade miljökrav och utökade krav på hänsyn till rennäringen.

Läs debattartikeln hos Foyen och NyTeknik