2020-06-29

Externa nyheter

Klimatmålen förutsätter en tillståndshantering med effektivare processer och ökad kompetens

Priortera bland miljömålen, strömlinjeforma tillståndsprocessen för förnybara energianläggningar och anpassa tillämpning och process till företagares och investerares villkor. Det är tre övergripande råd från Cirio Advokatbyrå till den särskilda utredare som sak se över lagstiftnigen så att klimatpolitiska ramverket får genomslag.

Läs debattartikeln i Aktuell Hållbarhet