2019-02-28

Externa nyheter

Klimatmålet fortfarande möjligt – men genomgripande samhällsförändring krävs

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet. Men för att lyckas behövs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring.

Naturvårdsverket konstaterar i en rapport att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan inte kommer att uppnås med befintliga och beslutade styrmedel. För att lyckas krävs genomgripande samhällsförändringar på global nivå…

Läs hela artikeln i Extrakt.