2017-11-13

Externa nyheter

Klimatomställning kräver mer gruvdrift

Grunden i en klimatomställning med bland annat mer vindkraft, solceller och batterier är metaller och mineraler.
Härom veckan skrev Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl två debattartiklar i SvD om gruvdrift och miljö, men frågeställningen om vad klimatomställningen behöver för metall- och mineralresurser saknades helt.

Läs mer här