2019-04-01

Externa nyheter

”Klimatomställning krävs – men vi klarar utmaningen”

”Med tanke på att uppvärmningen redan nått cirka en grad, är de närmaste tio årens beslut, investeringar och andra åtgärder avgörande”, skriver fyra forskare.

Den vetenskapliga grunden till klimatförändringarna är väletablerad; temperaturhöjningen, stigande havsnivå och smältande isar syns allt tydligare.

Parallellt med detta ökar vår insikt att mycket går att göra för att skapa ett fossilfritt, effektivt och resurssnålt välfärdssamhälle. Nollutsläpp börjar accepteras både som nödvändighet och självklarhet, även om vägen dit ännu inte är utstakad…

Debattartikel i SVT.