2018-09-11

Externa nyheter

Klimatomställning på riktigt – fem vägar framåt

Debatt: Det mesta återstår att göra i klimatomställningen. Det skriver Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm.

Regeringen har gjort mycket bra för klimatomställningen. Klimatlagen, flygskatten och fördubblingarna av anslagen till miljö och klimat i statsbudgeten inger respekt och en del hopp. Men när det handlar om att styra med politiska beslut återstår det mesta att göra. Här är fem förslag som skulle skapa en grön omställning på riktigt.

(…)

Myndigheterna
Trots att vi har en klimatlag och klimatpolitiskt ramverk har vi myndigheter som agerar som inget hade hänt. Försvarsmakten motarbetar målet om 100 procent förnybar genom att motsätta sig vindkraftsutbyggnad så ofta de kan. Trafikverket föreslår nya motorvägar trots att de leder till ökade utsläpp och slukar resurser från kollektivtrafiken. Och statliga Svedavia talar om att trefaldiga (!) flygandet från Arlanda. Och allt sker med S7MP-regeringens goda minne. Vi måste självklart ha myndigheter som går i takt med våra klimatmål. Regeringen skulle lätt kunna lösa problemet genom nya myndighetsinstruktioner. Dessvärre har det inte skett och verkar inte heller vara på gång. Hög tid uppdatera myndighetsinstruktionerna i linje med klimatramverket.

Ibland framställs klimatutmaningen som övermäktig, att det är omöjligt att ställa om i den takt vi behöver. Men vi har lyckats lösa stora utmaningar tidigare, och det är klart att det går nu också. Men då behöver vi ett mycket kraftfullare offentligt agerande än hittills. Politik med andra ord. Vi i Vänsterpartiet är redo för klimatomställning på riktigt.

Läs artikeln här.