2020-05-01

Externa nyheter

Klimatpolitiska rådet granskar återhämtningspolitiken till följd av Covid19-pandemin

Den pågående pandemin och dess effekter, liksom den politiska responsen på krisen, kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att nå globala och nationella klimatmål. Klimatpolitiska rådet kommer därför att fokusera årets analysarbete på den återhämtningspolitik som följer av krisen.

Läs pressmeddelandet från Klimatpolitiska Rådet.