2021-03-26

Externa nyheter

Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen: Återhämtningspolitiken måste bidra till ökad takt i klimatomställningen

Återhämtningen efter coronakrisen är ett möjlighetsfönster för klimatomställningen. Nu finns både en mognad och ett momentum som regeringen behöver nyttja bättre än man hittills gjort. När stora ekonomiska stimulanser lanseras efter pandemin bör dessa, liksom fler reformer, inriktas på att också bidra till att nå klimatmålen. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som granskat hur återhämtningspolitiken under coronakrisen påverkar Sveriges möjligheter att uppnå de klimatpolitiska målen.

Läs pressmeddelandet från Klimatpolitiska rådet

Läs rapporten och ta del av mer information.